“Svemir, priroda, čovjek” – 28.02. @11h

Izložbu “Svemir, priroda, čovjek” moći ćete pogledati 28.02. u OKC Abrašević sa početkom u 19h.

Ova izložba udružila je tri mlada mostarska umjetnika, Zakkya, Haru i Mideta, a motivacija u stvaranju na ovu temu je bila želja za promicanjem ulične umjetnosti u galerije.

Kao prostor za stvaranje iskoristili su atelje u Abraševiću, a plan izložbe kao i sama djela često su nastajala spontano kroz druženje i razgovore.

Tu spontanost bi željeli prenijeti i na goste tako da će svi zainteresovani, sa početkom u 10h, moći učestvovati u oslikavanju zida na kojem će biti postavljeni radovi.

Nakon cjelodnevne pripreme izložba će biti otvorena u 19h predstavljanjem umjetnika, a nakon toga slijedi party na kojem će muziku puštati Marko (Zakky) Zadro.

Svemir je čitav svijet koji nas okružuje. Dio svemira koji čine Sunce i 8 planeta koji kruže oko njega (uključujući i Zemlju) zove se Sunčev sustav. Pretpostavlja se da je svemir star oko 13.7 milijardi godina, te da je nastao u Velikom Prasku (Big Bang). To je tema koja se često sreće u Zakkyevim radovima, a kombinovanjem različizih likovnih tehnika on stvara stvarna i nestvarna bića na dalekim planetama. Taj likovni izražaj koji on sam kao umjetnik naziva “Koncept Machineriya”, prikazuje mašine koje lebde na planetama i čuvaju njihov balans.
Priroda je, u najširem smislu, ekvivalent za prirodni, fizički ili materijalni svijet ili svemir. Ona označava fenomene fizičkog svijeta, ali i život uopće. Priroda može označavati opće carstvo raznih tipova živućih biljaka i životinja, a u nekim slučajevima procese povezane s neživim objektima – način na koji pojedini tipovi stvari postoje i mijenjaju se u skladu sa sobom, poput vremena i geologije Zemlje te materije i energije od kojih su sve stvari sastavljene. To je tema kojom se umjetnik Haris (Hara) Manjgo često koristi, a tehnike kojima se izražava su razne, od reciklirane umjetnosti do slikarskog pristupa boji i monokronog izraza. Prirodu posmatra sa straho-poštovanjem kao nešto bajkovito, možda mu je zato često i tema.
Čovjek je živo biće koje ima visoko razvijen mozak sposoban za apstraktno razmišljanje, govor, rješavanje problema, introspekciju i sl. Današnji čovjek razvio se prije oko 200.000 godina na prostoru Afrike. Od samog rođenja ljudsko biće pripada nekoj društvenoj grupi i kroz cijeli svoj život je pripadnik neke od manjih ili većih grupa (nacije, države, porodice, školske grupe, radne grupe itd.) Potreba za pripadanjem potiče iz dva različita izvora, iz izvora zadovoljavanja egzistencijalnih potreba i izvora zadovoljavanja socijalnih potreba. To je tema kojom se umjetnik Maid (Mide) Redžic često koristi, a u njegovim djelima se mogu naći tehnike hiper-realizma i 3d-umjetnosti. U svojim djelima ostavlja socijalno-političku poruku kojom opisuje prostor u kojem živi i radi.

Written by admin