Predstava: GHOST DANCE – 07.09. @22h

U okviru projekta Caracan NEXT „Gradovi koje pokreće umjetnost“, Mostar će u period od 4. do 8. rujna/septembra 2017. godine biti domaćin mikro događaja, s naglaskom na NOVE NADE za novu urbanu generaciju u gradu koji je preživjeo razaranje tijekom ratnih sukobana na Balkanu 1993. godine.

Glavni cilj ovog kulturnog pothvata jest potaknuti inovativno i “izvan okvira” razmišljanje o kazališnom angažmanu društvene zajednice u etnički podijeljenom gradu. Događaji imaju za cilj poticanje građana svih dobnih skupina različitih etničkih i vjerskih pripadnosti i različitih životnih slojeva kako bi sudjelovali u traženju zajedničkih kreativnih rješenja za društvenu angažiranost u javnom prostoru grada Mostara. MOSTAR se percipira kao grad koji obiluje skrivenim talentima, prirodnim i intelektualnim resursima i kao takav će igrati važnu ulogu u ovom karavanskom mikrodogađaju. I Stari most, rijeka Neretva, toranj sa satom, Španjolski trg, stari nadgrobni spomenici, Blagaj ili stari zvuci sevdaha, svaki sa svojom bogatom povijesnom pričom učinit će ovaj mikrodogađaj jedinstvenim kulturnim iskustvom.

Stoga je petodnevni program mikrodogađanja posvećen povijesnoj i kulturnoj naraciji grada Mostara i njegovih građana, povijesti, sadašnjosti i budućnosti. Naše glavne teme su: Kultura sjećanja, Mozaik Mostara, Mostar – zajednički javni i kulturni prostori, Moj grad – Grad mladih, Mostar sevdah. Širok raspon kazališnih alata društvene zajednice bit će korišten kako bi animirao lokalne skupine mladih, kulturne i obrazovne ustanove, organizacije civilnog društva, lokalne vlasti…

Glavni partneri u organizaciji mikrodogađaja u Mostaru su lokalna organizacija civilnogdruštva Agencija lokalne demokratije Mostar i Mostarski teatar mladih 1974.

Inače Caravan NEXT je veliki europski projekt gdje se kroz kazališne manifestacije širom Europe stimuliraju pojedinci i zajednice na razmišljanje o europskim izazovima u drugom mileniju. Ovaj projekt je zamišljen tako da povezuje profesionalne umjetnike sa zajednicama i lokalnim stanovništvom. U Caravan Next-u kazalište i umjetnost postaju sredstvo za stvaranje novih načina za suočavanje sa društvenim pitanjima i problemima moderne Europe. Od rujna/septembra 2015. do veljače/februara 2019. Godine velika mreža europskih kazališnih organizacija i kulturnih institucija stvara kulturne manifestacije u 16 različitih europskih zemalja. Preko 30.000 građana Europe će biti uključeno u umjetničke i društveno zajedničke događaje i performanse.

Projekt Caravan NEXT sufinanciran je od Europske unije, a lider projekta je OdineTeatret iz Danske.

Written by admin