FACT OFF 2.0 by Ambrosia – 01.04. @20h

Poetskim performansom FACT OFF 2.0 Ambrosia iznova propituje i revalorizira vlastitu poziciju u pankatastrofičnom svijetu. Kakav je to subjektivni sklop i estetika u pozadini Ambrosijina vječnog opstanka kao same granice društva i njegove kulture? U fenomenologiji tih pitanja i odgovora pojavljuje se Ambrosia kao nepobitan off-FAKT koji permanentno oscilira, disonantno i beskompromisno, uvijek nesamjerljiva samoj sebi i vlastitoj okolini. FACT OFF 2.0 je kombinacija govorene riječi i elektro-akustičnih muzičkih sekvenci koji se sluša kao jedinstveni i autentični sonični umjetnički čin.

FACT OFF pripremaju i izvode:
Igor Banjac – naracija, glas, efekti
Elvir Šahić – didgeridoo, glas
Nebojša Šavija – Valha – midi klavijatura, soft. synth, melodika, zurna
Ognjen Šavija – Roland MC 909, midi pad, soft. synth

Written by admin